நுண்ணறிவும் உளச்சார்பும் (Intelligent and Aptitude)

Intelligent and Aptitude  எல்லா வகுப்புகளும் Zoom செயலி மூலமாக நடைபெறும். Zoom செயலி மூலமான வகுப்பு முடிந்ததும் அதன் வீடியோ தொகுப்பினை விரும்பிய நேரத்தில் இங்கு பார்க்க முடியும்.

June - Lessons and Time

1
Lesson -1 Zoom Live 26 June 2021 (11.00 AM-12.30PM)
90 Minutes
2
Self Study – Monday to Thursday Download work sheets

Downloadable file available

3
Online Exam –

July -Lessons and Time

1
Lesson -2 Zoom Live 03 June 2021 (11.00 AM-12.30PM)
90 Minutes

Video Uploaded

2
Self Study – Monday to Thursday Download work sheets
3
Online Exam
4
Lesson -3 Zoom Live 10 July 2021 (11.00 AM-12.30PM)
90 Minutes

The video has been uploaded

5
Self Study – Monday to Thursday Download work sheets
6
Online Exam

August -Lessons and Time

1
Lesson -1 , 26 June 2021 Zoom Live
ஆம் ! 6 மாதங்கள் கொண்ட இந்த வகுப்புகளுக்கு மாதாந்தம் 1000/- என்ற அடிப்படையில் கட்டணங்கள் அறவிடப்படும் .
ஆம் ! மேலும் EZ Cash, M Cash ,Sampath Visha இணைய வங்கி வசதிகள் மூலமும் கட்டணங்களை செலுத்த முடியும் .
எல்லா வகுப்புகளும் Zoom செயலி மூலம் நடைபெறும்.
ஆம் ! எல்லா வகுப்புகளுக்குமான வீடியோ காணொளிகள் Zoom LIve வகுப்புகள் முடிந்து 12-48 மணித்தியாலங்களுக்குள் www.skillsup.lk என்ற எமது தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review

Download Full Course Curriculum

File size: 80 kb
Get course
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

120 Minutes Per Week
Full lifetime access
Access on mobile and TV
நுண்ணறிவும் உளச்சார்பும் (Intelligent and Aptitude)
Price:
LKR 1,000